بازار فروش خمیر خرما صادراتی

عرضه خمیر خرما یک کیلویی با روش های گوناگونی در بازار به فروش می رسد، عده ای آن را به صورت کلی و عده ای دیگر آن را به صورت جزیی خریداری می کنند. عرضه این نوع مح ... ادامه مطلب