مرکز صادرات خمیر خرما عمده

در صنعت غذایی کشور، تحولات بزرگی روی داده. به طوری که از خرما، خمیر خرما تهیه می شود تا خرماها بدون هسته و با کیفیت بهتری عرضه شود. به دلیل آن که خمیر خرما، در ... ادامه مطلب