توزیع عمده خمیر خرما طبیعی

خمیر خرما یکی از فرآورده های میوه خرما می باشد که برای تهیه آن در اولین مرحله باید هسته های خرما را از آن جدا کرد. سپس پوست خرما را جدا می نمایند و آن ها را به ... ادامه مطلب